Nagrody

Fundatorem nagród głównych w sezonie Grand Theft Endurance jest Motorsport Capsule z siedzibą na ulicy Wielickiej 42 w Warszawie.

Nagrody dla czołówki klasyfikacji generalnej
Dla wszystkich kierowców ACLeague
Motorsport Capsule